پرده زبرا

پرده های زبرا، یکی از محبوب ترین پرده های مدرن هستند. این پرده ها از نوار های افقی تاریک و روشن تشکیل شده اند که بصورت یکی درمیان در  ارتفاع پرده تکرار می شوند. این پرده ها بصورت یک دوبل رفت و برگشت از پارچه هستند که با قرارگیری نوارهای تیره و روشن در مقابل هم میتوان دید و نور را کنترل نمود. جنس تمامی پارچه های زبرا پلی استر می باشد، بعلاوه پارچه ها انتی استاتیک هستند و جاذب گرد و غبار نیستند و در نتیجه مدت زمان بسیار بیشتری تمیز مانده و نیاز کمتری به شستشو دارند. مکانیزم های حرکتی پرده های زبرا شامل مکانیزم زنجیری، مکانیزم نیمه اتوماتیک و مکانیزم موتورایز میباشد.

کالیته پارچه ها

پرده زبرا گروه DR-CM - پرده پررنگ

DR-CM

پرده زبرا گروه DR-N - پرده پررنگ

DR-N

پرده زبرا گروه DR-NS - پرده پررنگ

DR-NS

پرده زبرا گروه DR-B - پرده پررنگ

DR-B

پرده زبرا گروه DR-MA - پرده پررنگ

DR-MA

پرده زبرا گروه DR-CO - پرده پررنگ

DR-CO

پرده زبرا گروه DR-PR - پرده پررنگ

DR-PR

پرده زبرا گروه DR-BA - پرده پررنگ

DR-BA

پرده زبرا گروه DR-W - پرده پررنگ

DR-W

پرده زبرا گروه DR-OV - پرده پررنگ

DR-OV

پرده زبرا گروه DR-L - پرده پررنگ

DR-L

پرده زبرا گروه DR-CL - پرده پررنگ

DR-CL

پرده زبرا گروه DR-NO - پرده پررنگ

DR-NO

پرده زبرا گروه DR-LA - پرده پررنگ

DR-LA

پرده زبرا گروه DR-SD - پرده پررنگ

DR-SD

پرده زبرا گروه DR-RI - پرده پررنگ

DR-RI

پرده زبرا گروه DR-K - پرده پررنگ

DR-K

پرده زبرا گروه DR-BL - پرده پررنگ

DR-BL

پرده زبرا گروه DR-AS - پرده پررنگ

DR-AS

پرده زبرا گروه DR-GF - پرده پررنگ

DR-GF

پرده زبرا گروه DR-WI - پرده پررنگ

DR-WI

پرده زبرا گروه DR-ZT - پرده پررنگ

DR-ZT

پرده زبرا گروه DR-SI - پرده پررنگ

DR-SI

پرده زبرا گروه DR-VE - پرده پررنگ

DR-VE

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید