پرده پلیسه گروه PO

پرده های پلیسه گروه PO شامل دو رنگ از پارچه های پلیسه گلدار ارکیده است. این دو پارچه دارای زمینه سفید هستند که نور خوبی را به داخل هدایت می کنند. میزان عبوردهی نور این گروه پارچه با توجه به بافت نیمه متراکم آن تقریبا بالاست. این گروه پارچه یکی از جدیدترین گروه پارچه های پلیسه است.

کالیته رنگ بندی

PO1401

وضعیت موجودی PO1401
FFF موجود

PO1402

وضعیت موجودی PO1402
FFF موجود

گالری تصاویر

روش شستشو

روش اندازه گیری

مکانیزم های حرکتی

قیمت

قیمت مکانیزم دستی یکطرفه(مترمربع)

2,400,000 ریال

قیمت مکانیزم دستی دوطرفه(مترمربع)

2,490,000 ریال

قیمت مکانیزم زنجیری(مترمربع)

2,600,000 ریال

قیمت مکانیزم تاچ(مترمربع)

2,600,000ریال

روش محاسبه قیمت

قیمت این پرده بر اساس مساحت پرده محاسبه می شود. برای به دست آوردن مساحت می بایست عرض(پهنا) پرده را در ارتفاع(درازا) پرده ضرب کرد و عدد حاصل را در قیمت مترمربع مکانیزم مورد نظر پرده ضرب نمود. برای مثال در صورتی که عرض پرده 1.6 متر (160 سانتیمتر) و ارتفاع آن 1.8 متر(180 سانتیمتر) باشد مساحت و قیمت پرده با مکانیزم زنجیری به صورت زیر محاسبه می شود:
مساحت پرده برابر است با:                                            1.6X1.8=2.88
قیمت هر مترمربع مکانیزم زنجیری برابر است با:            2,600,000 ریال
قیمت پرده برابر است با:                                                 2.88X2,600,000=7,488,000 ریال
قانون محاسباتی: در پرده های پلیسه مساحت زیر یک مترمربع برابر حداقل یک مترمربع و مساحت بین یک و دو مترمربع برابر دو مترمربع محاسبه می شود.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید