پرده پلیسه گروه PEL

پرده های پلیسه گروه PEL شامل سه رنگ از پارچه های پلیسه است که بافت دو رنگ دارند که نمای ظاهری پرده را به حالت سنگ شور یا سایه دار شبیه می کند. این پارچه های بسیار زیبا به میزان کمی دارای دید بیرون هستند و برای فضاهایی که دید مزاحم ندارند بیشتر توصیه می شوند. این گروه پارچه ها فقط در دو مکانیزم دستی یکطرفه و دستی دو طرفه قابل عرضه هستند و حداکثر عرض قابل تولید این پارچه ها حدود 70 سانت است.

کالیته رنگ بندی

PEL1501

وضعیت موجودی PEL1501
FFF موجود

PEL1502

وضعیت موجودی PEL1502
FFF موجود

PEL1503

وضعیت موجودی PEL1503
FFF موجود

گالری تصاویر

روش شستشو

روش اندازه گیری

مکانیزم های حرکتی

قیمت

قیمت مکانیزم دستی یکطرفه(مترمربع)

2,460,000ریال

قیمت مکانیزم دستی دوطرفه(مترمربع)

2,560,000ریال

روش محاسبه قیمت

قیمت این پرده بر اساس مساحت پرده محاسبه می شود. برای به دست آوردن مساحت می بایست عرض(پهنا) پرده را در ارتفاع(درازا) پرده ضرب کرد و عدد حاصل را در قیمت مترمربع مکانیزم مورد نظر پرده ضرب نمود. برای مثال در صورتی که عرض پرده 0.7 متر (70 سانتیمتر) و ارتفاع آن 1 متر(100سانتیمتر) باشد مساحت و قیمت پرده با مکانیزم زنجیری به صورت زیر محاسبه می شود:
مساحت پرده برابر است با:                                            0.7X1=0.7
قیمت هر مترمربع مکانیزم دستی یکطرفه برابر است با:            2,460,000 ریال
قیمت پرده برابر است با:                                                 1X2,460,000=2,460,000ریال
قانون محاسباتی: در پرده های پلیسه مساحت زیر یک مترمربع برابر حداقل یک مترمربع و مساحت بین یک و دو مترمربع برابر دو مترمربع محاسبه می شود.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید