مکانیزم دستی یکطرفه

این مکانیزم فقط برای پرده های پلیسه تعریف میشود و در مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که پرده پلیسه در داخل قاب درب یا پنجره نصب شود. در این حالت پرده به کمک دست از بالا به پایین و یا برعکس از پایین به بالا جمع میشود (جهت حرکت را میتوان در زمان نصب تعیین نمود و در هر زمان بسته به نظر مشتری توسط خود او قابل تغییر است). پرده میتواند در هر حالت و ارتفاع مورد نظر سر جای خود بایستد.

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید