دستی دو طرفه

این مکانیزم فقط برای پرده های پلیسه تعریف میشود و در مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که پرده پلیسه در داخل قاب درب یا پنجره نصب شود. در این حالت پرده به کمک دست همزمان در دو جهت، یعنی هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا حرکت میکند

پرده میتواند در هر حالت و ارتفاع مورد نظر سر جای خود بایستد.

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید